rss_feed Latest News

Live: WH 49, Glencliff 20 – 2:30 4th

Preston Sharber 91-run. Harper kick. White House 49, Glencliff 20  – 2:30 4th Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live:WH 42, Glencliff 20 – 8:12 4th

White House 42, Glencliff 20  – 8:12 4th Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 42, Glencliff 14 – 9:26 4th

Ranen Blackburn 3 run. Jacob Harper kick. White House 42, Glencliff 14  – 9:26 4th Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 35, Glencliff 14 – 11:47 4th

White House 35, Glencliff 14  – 11:47 4th Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 35, Glencliff 6 – end of 3rd

Live: WH 35, Glencliff 6 – end of 3rd Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 35, Glencliff 6 – 3:43 3rd

vearon solano 1 run. kick blocked White House 35, Glencliff 7 – 3:43 3rd Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 35, Glencliff 0 – 12:00 3rd

Live: WH 35, Glencliff 0 – 12:00 3rd Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 35, Glencliff 0 – Halftime

  White House 35, Glencliff 0 – Halftime Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com

Live: WH 35, Glencliff 0 – 4:46 2nd

Will Frazer 6 run. Jacob Harper kick. White House 35, Glencliff 0 – 4:46 2nd Live Stats: http://data.iscorecentral.com/iscorecast/football/fbscorecast.html?dg=41631cbb-f0e1-4bb9-944a-217d7c2e4351&g=f522ca33-6268-4a29-8ebe-e6a23bbdbda1&replay=1 Live Audio: www.whinradio.com